Bộ oxy thở 5 Lít ( Bao gồm đồng hồ điều áp + Dây thở )