Bộ oxy thở 10 Lít ( Bao gồm đồng hồ điều áp + Dây thở )