Liệu pháp oxy lưu lượng cao qua mũi (HFNC ) trên bệnh nhân covid-19

Một hệ thống oxy lưu lượng cao qua mũi cần phải có 2 thành phần quan trọng ngoài việc cung cấp oxy. .Do nguồn khí được cung cấp với lưu lượng rất cao nó phải

1.Có thể làm ấm khí trở vào, không khí lạnh sẽ gây khó chịu cho đường thở và có thể xảy ra hiện tượng mất nhiệt đáng kể với cơ thể bệnh nhân.

2. Có thể làm ấm khí thở vào, không khí khô là tác nhân gây khó chịu cho đường thở và làm khô các chất tiết và màng nhầy .Vì vậy HFNC không phải là một ống phân phối khí oxy đơn giản với lưu lượng cao ,mà còn đòi hỏi việc kiểm soát ấm ẩm chủ động khí thở vào cũng một số cài đặt bổ sung khác.
Các bộ phận của hệ thống oxy lưu lượng cao qua mũi là gì?
Hệ thống HFNC được kết nối với nguồn oxy trên tường hoặc bình oxy. Oxy dẫn đến một bộ điều chỉnh và một bộ trộn khí trong đó tốc độ dòng chảy và nồng độ oxy có thể được thiết lập và theo dõi để tạo ra nồng độ oxy FiO2 mong muốn, và dòng khí đã được pha trộn này được chuyển đến bộ làm ẩm để bổ sung hơi nước làm ẩm.
Dòng khí cũng được làm ấm trong hệ thống đến nhiệt độ mong muốn (không quá 37 độ C.). Có cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ của dòng khí và bộ điều nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn.
Các thiết bị HFNC có nhiều loại giao diện khác nhau để nhưng yêu cầu đều có thể theo dõi tốc độ dòng chảy, nồng độ oxy, nhiệt độ và độ ẩm của không khí được cung cấp.
Ống dẫn khí có kiểm soát nhiệt dẫn khí đã làm ấm ẩm từ bộ làm ẩm tới một ống thông mũi (nasal cannula) gắn với bệnh nhân. Ống này có các kích cỡ khác nhau cho các bệnh nhân khác nhau. Ống thông mũi có thể được quấn vào mặt hoặc trán hoặc đeo quanh tai, sao cho thoải mái nhất đối với bệnh nhân.
Liệu pháp oxy lưu lượng cao qua mũi (HFNC) ở bệnh nhân COVID-19
Có nhiều bằng chứng đang được cập nhật về các chiến lược điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện nay chiến lược đặt nội khí quản sớm hay muộn, việc sử dụng thông khí xâm nhập hay không xâm nhập vẫn đang gây tranh luận.
Cộng đồng y học về hồi sức tích cực (SCCM) và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) hiện đã đưa HFNC vào chiến lược điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
HFNC được xem xét sử dụng nếu bệnh nhân không đáp ứng độ bão hòa oxy với liệu pháp oxy bổ sung. Hướng dẫn lâm sàng của WHO về COVID-19 (ngày 13 tháng 3 năm 2020) cũng khuyến cáo sử dụng HFNC ở một số bệnh nhân được chỉ định.