Chính sách bảo mật

  Chúng tôi thu thập thông tin gì?
  • Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký vào trang web, trả lời cuộc khảo sát hoặc liên lạc qua Email hoặc tham gia vào một tính năng khác của trang web.
  • Khi đặt mua hàng tại giỏ hàng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ Email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ liên lạc hoặc các thông tin khác. Tuy nhiên, bạn có thể ẩn danh truy cập trang web của chúng tôi.
  • Tất cả các thông tin chúng tôi thu thập không sử dụng cho mục đích tiếp thị, thương mại.
  • Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng “cookies” để nâng cao trải nghiệm của bạn và thu thập thông tin về khách truy cập và các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào? Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn khi bạn đăng ký, mua sản phẩm, tham gia chương trình khuyến mãi, trả lời cuộc khảo sát hoặc thông tin tiếp thị, lướt web hoặc sử dụng một số tính năng khác của trang web như sau:

•   Cá nhân hóa trải nghiệm trang web của bạn và cho phép chúng tôi truyền tải nội dung và cung cấp sản phẩm mà bạn quan tâm nhất

.•   Cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn.

•   Nhanh chóng xử lý giao dịch của bạn.

•   Nếu bạn đã chọn nhận bản tin Email của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn Email định kỳ. Nếu bạn không còn muốn nhận email quảng cáo từ chúng tôi. Chúng tôi bảo vệ thông tin khách truy cập như thế nào?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn được chứa đằng sau mạng lưới bảo vệ và chỉ được phép truy cập giới hạn bởi những người có quyền truy cập đặc biệt vào hệ thống này và được yêu cầu phải giữ bí mật thông tin. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp máy chủ bảo mật. Chúng tôi có sử dụng “cookies” không? Có. Cookie là tập tin nhỏ mà trang web hay nhà cung cấp dịch vụ truyền đến ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web (nếu bạn cho phép) để hệ thống của trang web hay nhà cung cấp có thể nhận diện trình duyệt của bạn và chụp hình, ghi nhớ thông tin nhất định. Ví dụ, cookie cũng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu sở thích của bạn dựa trên hoạt động trên trang web trước đây hoặc hiện tại, cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ được cải thiện. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp chúng tôi tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu hơn về khách truy cập trang của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ không được phép sử dụng những thông tin thu thập thay mặt chúng tôi, ngoại trừ để giúp chúng tôi thực hiện và cải thiện kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn thông báo mỗi khi cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookie. Bạn thực hiện việc này qua trình duyệt (như cài đặt Netscape Navigator hoặc Internet Explorer). Mỗi trình duyệt có một chút khác biệt, vì vậy hãy vào menu Trợ giúp của trình duyệt để tìm hiểu cách chỉnh sửa cookie của bạn. Nếu bạn tắt cookie, bạn sẽ không có quyền truy cập vào nhiều tính năng giúp trải nghiệm trang web của bạn hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động chính xác. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt hàng qua điện thoại bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bên ngoài không? Chúng tôi không bán, kinh doanh hoặc chuyển giao cho các tổ chức bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo trước, trừ các trường hợp được mô tả dưới đây. Thuật ngữ “bên ngoài” không bao gồm các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác, những người trợ giúp chúng tôi trong việc điều hành trang web, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ các bạn, miễn là các bên đồng ý bảo mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ phù hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi các chính sách của trang web, hoặc bảo vệ quyền, tài sản, an toàn của chúng tôi và của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc cho mục đích sử dụng khác.